Curso de Auriculoterapia

  • 2 meses de duración
  • $ 200 .- x mes
  • Teórico-práctico
  • Inscribirse personalmente ($25 de inscripción)

Dicta: María Cristina Gallardo

Empresa: -

Día: 5

Horario: 9:30 hs.

Mes: Agosto. Capacitacion: Talleres.